Suunad

– Toote ja protsessi arendus projekt.

Perioodil dets 2017 kuni mai 2019 viime läbi Alistroni arenguprgrammi projekti, mille eesmärk on tuua turule uudse disiniga tooteid ning efektiivistada toomiskorraldust ja ekspordi turundust.

Projekt (EU51927) on kaasrahastatud  Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest EAS Ettevõtte arenguprogrammi meetme raames. Projekti kogumaksumus on 399 000 EUR, millest maksimalne toetus on 179 550 EUR.

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

– Tootmine.

Valmistame oma tootmispindadel dekoratiivsest raudbetoonist tooteid kaaluga kuni 8-10 tonni. Vajadusel tellime tööjoonised partnerfirmadelt. Meie toodanguga saate lähemalt tutvuda alaosas Toodang.

– Paigaldus.

Osutame enda valmistatud toodete paigaldusteenust, välja arvatud suuremõõtmeliste elementide montaaž, mis nõuab töölistelt erikvalifikatsiooni. Laome vahetult objektil mosaiikbetoonist põrandaid. Paigaldame looduslikust kivist pinnakatteid ja teostame muid paigaldustöid.

– Renoveerimine.

Teotame lihvbetoonist pindade restaureerimist ja remonti.

– Hooldus.

Puhastame betoonpindu vanadest pinnakatetest ja muust mustusest. Kanname peale kaitsevaha või immutusvahendi, et kaitsta pindu keskkonnamõjude eest.

Share this Story